DE VERTROUWENSPLEK BIJ MISSTANDEN BINNEN GESLOTEN GROEPEN

Voor professionals

(H)erken de signalen
Misstanden die plaatsvinden binnen sektes of gesloten groepen worden vaak niet (h)erkend. Kindermishandeling, geweld, seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, financiële uitbuiting en psychologische misstanden zijn veel voorkomende misstanden. De gevolgen voor slachtoffers zijn veelal fysieke, emotionele en financiële schade.

Wat als:

 • binnen een gescheiden gezinssituatie de vader aangesloten is bij een gesloten groep, er problematisch contact is met vader en de omgangsregeling door moeder niet nagekomen wordt omdat zij de gesloten groep als ‘gevaar’ ziet voor haar kinderen? Is hier dan sprak van een ‘vechtscheiding’?
 • je benaderd wordt door iemand die verward overkomt en zegt te zijn uitgetreden uit een gesloten groep en nu door dezelfde groep wordt bedreigd?
 • iemand in een zorggroep leeft, PGB afdraagt maar niet de benodigde zorg krijgt?
 • iemand 80 uur per week vrijwilligers werk doet voor een gesloten groep? Is dat dan een eigen keuze?
 • iemand financieel aan de grond zit omdat hij inkomsten, spaargeld en vermogen heeft afgegeven aan een gesloten groep. Is dit dan een bewuste keuze?

Slachtoffers van misstanden lopen vaak aan tegen onbegrip van familie en professionals. Zij krijgen dan te horen: ‘je kan er toch uitstappen?’ of ‘je hebt er toch zelf voor gekozen?’

Onbegrip bij zoeken van hulp
De ervaring leert dat slachtoffers van gesloten groepen zich uit schaamte meestal niet melden bij de politie of de reguliere zorgverlening. Zoeken ze wel hulp, dan krijgen ze veelal te maken met onbegrip en onbekendheid met de thematiek binnen de reguliere zorg en justitiële instanties. Ook familie of vrienden die zich zorgen maken weten vaak niet waar zij terecht kunnen met hun zorgen. Want bij het woord ‘sekte’ staat niet iedere hulp- of dienstverlener in de luisterstand. Mensen die uit een sektarische groep (willen) treden hebben hierbij meestal deskundige hulp nodig.

Signalen
Voor hulp aan slachtoffers en de aanpak van misstanden is het van belang dat professionals oog hebben- en open staan voor signalen van misstanden die kunnen plaatsvinden binnen gesloten groepen.

Signalen van misstanden zijn:

 • sociale isolatie ten aanzien van familie en vrienden
 • problematisch contact met de ex-partner
 • een onveilige situatie voor kinderen
 • het onthouden van zorg
 • het opgeven van het privéleven
 • het opgeven van de eigen mening
 • het betalen van veel (cursus)geld
 • seksueel misbruik /uitbuiting
 • angst voor, of geen weerstand kunnen bieden aan de manipulatieve druk van de gesloten beweging

Twijfels en vragen?
Herken je signalen, heb je twijfels of vermoedens van misstanden die plaatsvinden binnen een gesloten groep en wil je klankborden of weten wat je kan doen? Neem dan contact op met de vertrouwenspersonen van Sektesignaal. Zij bieden advies en ondersteuning. Daarnaast kunnen zij je in contact brengen met het netwerk van Sektesignaal dat bestaat uit hulpverlening, opsporing en recht. Binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld en samengewerkt binnen de casuïstiek. Dit komt de hulp aan slachtoffers en naasten ten goede en leidt tot een effectieve aanpak van de misstanden.

Meer weten over sektes.

Handige links

Ontmasker manipulatie is een kennisplatform rond manipulatie en groepsdruk.

Blog: vijf mythes over sektes

IACSSO België bestudeert het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.

Sas-sekten België richt zich op sektarische organisaties, doet onderzoek, geeft informatie en biedt hulp aan slachtoffers.