DE VERTROUWENSPLEK BIJ MISSTANDEN BINNEN GESLOTEN GROEPEN

Sekteleden vaak slachtoffer van uitbuiting en sociale isolatie

woensdag 15 juli 2015

Sektesignaal heeft het afgelopen jaar 63 cases aangemaakt over misstanden binnen gesloten groeperingen van religieuze, therapeutische of educatieve aard in Nederland. In bijna een derde van de gevallen was er sprake van sociale isolatie en in een kwart van de cases was sprake van financiële misstanden.

Ook seksuele misstanden en geweld komen regelmatig voor. De vertrouwensplek bij misstanden binnen sektes is sinds eind 2012 actief. Tijdens de internationale conferentie van de International Cultic Studies Association (ICSA) in juni werd de Nederlandse aanpak van een onafhankelijke vertrouwensplek als uniek bestempeld.

Ongeveer veertig procent van de gevallen heeft betrekking op bellers die eigen ervaringen met misstanden binnen een sekte willen bespreken. Daarnaast bellen vooral familieleden van slachtoffers om zorgen of signalen van misstanden te delen. Veertig procent van de bellers wordt gericht doorverwezen binnen het partnernetwerk van Sektesignaal op het gebied van zorg- en hulpverlening, recht of een opsporingsinstantie.

Aanpak criminele organisaties
Veel slachtoffers van een gesloten groepering (25%) geven aan financiële schade te hebben geleden, omdat ze grote sommen geld hebben afgestaan of omdat ze als goedkope arbeidskracht zijn gebruikt. Karin Krijnen van Sektesignaal: “Mensen die ons bellen willen graag een vorm van genoegdoening, maar door hen zelf is dat vaak moeilijk te realiseren. Toch blijkt dat deze criminele groeperingen aangepakt kunnen worden. Als er sprake is van financiële misstanden kan bijvoorbeeld de Belastingdienst een onderzoek instellen. Dit heeft al geleid tot extra belastingaanslagen en het intrekken van ANBI-statussen van dit soort organisaties”.

Internationaal
Sekteproblematiek is grensoverschrijdend. Organisaties opereren internationaal of verplaatsen zich als ze in het nauw komen. Recentelijk heeft Sektesignaal haar werkwijze gepresenteerd tijdens een conferentie van de ICSA in Zweden. Coach en counselor Frances Peters van FreeChoice was deelnemer aan het congres: “De werkwijze van Sektesignaal is uniek omdat zij met overheidsfinanciering een voorziening met professionals biedt voor vragen en advies over misstanden binnen gesloten groeperingen. Hiermee is Nederland mondiaal voorloper. Hierdoor zijn alle ogen gericht op de aanpak en werkwijze van Sektesignaal”.

Lees minder...