DE VERTROUWENSPLEK BIJ MISSTANDEN BINNEN GESLOTEN GROEPEN

Over Sektesignaal

Wat is Sektesignaal?
Sektesignaal is een laagdrempelig meldpunt waar iedereen persoonlijke ervaringen en vragen over misstanden binnen gesloten groepen kan bespreken met een vertrouwenspersoon. Bij Sektesignaal kunnen zij in een vertrouwelijk gesprek een eerste stap zetten om hun ervaringen te delen en advies in te winnen over mogelijke vervolgstappen.

Voor wie is Sektesignaal?
Sektesignaal is er voor iedereen die in aanraking komt met misstanden binnen gesloten groepen en op zoek is naar hulp, advies en ondersteuning. Sektesignaal is er niet alleen voor slachtoffers van misstanden, maar ook voor familieleden en vrienden die zich zorgen maken over iemand die deel uitmaakt van een gesloten groep en/of signalen hebben van misstanden binnen deze groep. Daarnaast kunnen professionals die via hun werk in contact komen met slachtoffers bij Sektesignaal terecht.

De ernst van de misstanden binnen gesloten groepen wordt vaak niet (h)erkend. Kindermisbruik, geweld, seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, financiële misstanden en psychologische misstanden komen voor. Slachtoffers en hun familieleden die hulp, steun en advies zoeken worden vaak geconfronteerd met onbekendheid en onbegrip.

Wat kun je van Sektesignaal verwachten?
Sektesignaal heeft een ervaren en gespecialiseerd team van vertrouwenspersonen. Zij luisteren, stellen vragen, brengen misstanden en/of problemen in kaart. Zij kaderen hulpvragen en geven advies over de mogelijke vervolgstappen op het gebied van psychische ondersteuning en/of de aanpak van de misstanden. Voor de een is het geven van advies voldoende. Voor de ander is hulp en ondersteuning nodig bij de aanpak van misstanden. Als er sprake is van (diverse) misstanden dan helpt de vertrouwenspersoon bij het benoemen van de concrete (hulp)vragen. Zo kunnen de misstanden beter onder de aandacht gebracht worden bij de juiste instanties. Sektesignaal heeft een breed samenwerkingsnetwerk op het gebied van zorg, opsporing en juridische bijstand. De vertrouwenspersoon brengt, indien gewenst, de beller in contact met de juiste instantie.

Werkwijze
Als je telefonisch contact opneemt met Sektesignaal dan zal een van de medewerkers een terugbelafspraak inplannen met een vertrouwenspersoon van Sektesignaal.
Een belafspraak met een vertrouwenspersoon van Sektesignaal kun je ook via e-mail aanvragen.

Achtergrond
Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is eind 2012 Sektesignaal van start gegaan. Opdracht was het in kaart brengen van signalen van misstanden binnen gesloten groepen, de mate waarin misstanden voorkomen, de aard van de misstanden en het bieden van een luisterend oor. In 2013 werd tevens in opdracht van V&J een onderzoek door Bureau Beke uitgevoerd naar misstanden binnen sektes. Daaruit kwam naar voren dat er in Nederland enkele honderden gesloten bewegingen actief zijn. Over 84 bewegingen werden misstanden gemeld. Bij 4 van deze 84 meldingen ging het om mogelijke overtreding van de strafwet, zoals zedendelicten, mishandeling en bedreiging. In 76 van de 84 gevallen betrof het misstanden met een psychologische component, meestal manipulatieve druk om bijvoorbeeld dure cursussen te volgen, geld te doneren en om het privéleven-of eigen mening op te geven. In 2015 registreerde Sektesignaal 57 cases. Voor een aantal bellers was het bieden van een luisterend oor voldoende. In de andere gevallen was de aard en omvang van de misstanden dusdanig dat er meer ondersteuning en aanpak gewenst was. Om een goede ondersteuning en aanpak te kunnen bieden heeft Sektesignaal een netwerk opgebouwd met hulpverlening, opsporing en recht. Binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld en samengewerkt.

Sektesignaal is onderdeel van NL Confidential