DE VERTROUWENSPLEK BIJ MISSTANDEN BINNEN GESLOTEN GROEPEN

Contact

Bereikbaarheid
Sektesignaal is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur.
Als je telefonisch contact opneemt met Sektesignaal dan zal een van de medewerkers een terugbelafspraak inplannen met een vertrouwenspersoon van Sektesignaal.

Telefoon: 088 554 32 76

Pers
Voor meer informatie, vragen of interviewverzoeken kun je contact opnemen met de afdeling Communicatie op 088-5543227 of stuur een mail naar mail@sektesignaal.nl

Omgangsnormen
Onze medewerkers staan iedereen fatsoenlijk, respectvol en correct te woord. Zij verwachten dit ook van de personen die hen benaderen. Discriminatie op grond van huidskleur, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid is in strijd met de wet en wordt niet getolereerd. Onze medewerkers zullen bij ongewenst en niet-respectvol gedrag de betreffende persoon hierop aanspreken. Mocht het ongewenste gedrag aanblijven, dan zal onze medewerker het contact beëindigen.

Privacy
Sektesignaal is NL Confidential. NL Confidential verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hierover meer in de Privacyverklaring NL Confidential.

Heb je een klacht?
Wij doen onze uiterste best om je goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Lees dan de Klachtenregeling NL Confidential.

 

BEL 088 554 32 76

Op werkdagen bereikbaar van 10 tot 17 uur.